สล็อต Prosperity Lion

“เครื่องหมายของสล็อต Prosperity LionWild (ตัวฟรี) Lion Symbol (หัวสิงโต)Ball Symbol (บอลทอง)ชายหนุ่มนักเชิดสิงโต : X3 = 30 / X4 = 150 / X5 = 2000กลอง : X3 = 20 / X4 = 100 / X5 = 500ธง : X3 = 15 / X4 = 80 / X5 = 150เครื่องหมาย A : X3 = 10 / X4 = 30 /